Region: Klatovy
Ročník:  2023 headers
Počet návštěvníků:503
Plzeňská 959, Klatovy II
49.412600, 13.291485

Administrativní budova Importo

Klatovy

Fotogalerie

Hodnocení poroty

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za účelné a architektonicky zdařilé řešení stavby. Dominantou areálu je budova administrativy, architektonicky čistého horizontálního tvaru dávající stavbě lehký, funkcionalistický nádech. Velké prosklené stěny příhodně opticky propojují interiér s exteriérem. Částečně zapuštěná skladovací hala na automobily s pojízdnou střechou je účelně propojena gradujícími kaskádovými parkovacími terasami, sloužící jako venkovní showroom a dodává horizontalitě areálu dynamiku.

Popis stavby

Budova slouží jako hlavní sídlo společnosti IMPORTO a je tak ikonou a symbolem jejich hodnot. Stavba svým výrazem propojuje estetiku s funkcí a efektivitou. Areál je tvořen ze dvou částí, v přední linii dominuje administrativní budova, na kterou v pozadí navazuje, do terénu částečně zapuštěná skladovací hala na osobní automobily s pojízdnou střechou, jenž zároveň funguje jako showroom. Dominantou budovy administrativy je horní bílá kubická část, jejíž náplní je prostor kanceláří a reprezentace. Hmota je osazena na dvojici stěn, propojující interiér s exteriérem. V interiéru tvoří dělící linii mezi zázemím a veřejnými prostory. Čistý design budovy doplňuje atypické řešení interiéru.

Odkaz na mapu

Plzeňská 959, Klatovy II
49.412600, 13.291485
Plzeňská 959, Klatovy II
49.412600, 13.291485

Přihlašovatel:
BERGER BOHEMIA a.s.

Autor návrhu a projektu:
Ing. arch. Petr Holada
de.fakto

Projektant:
Ing. Gabriela Petříková

Zhotovitel:
BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Václav Pícka – vedoucí projektu

Investor:
IMPORTO Estate s.r.o.

 

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje