Region: Plzeň
Ročník:  2020 headers
Počet návštěvníků:145
Plzeň
Adresa nezveřejněna

Atriový dům ve svahu

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Atriový dům ve svahu je kompoziční hrou sedlových střech. Základní archetypální tvar je rozvíjen a vrstven ve všech prostorových osách. Výsledkem je atriový dům s provozem pro velkou rodinu a samostatným ateliérem. Dům – s proskleným výhledem na město – který zapadne mezi ostatní domy a nepřehlédnete ho. Garáž vedle vstupu do domu je maximálně skrytá za kovovým obkladem nástupního patra, zapuštěného ve svahu, a zachovává tak dominantní pohled na vlastní dům nad ní. Stavba byla oceněna odbornou porotou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za zajímavou prostorovou kompozici jednotlivých hmot soustředěných kolem centrálního atria a za přesvědčivé estetické aspekty stavby. Porotu nadchlo, že poměrně složité organizační schéma domu, navíc na svažitém pozemku, je logicky prostorově vyřešeno a působí samozřejmostí jednotlivých vazeb a funkčních návazností. Také fakt, že interiéry jednotlivých hmot přiznávají formu sedlových střech přispívá k jasnému čtení hierarchie vlastních prostor. Díky vizuálnímu propojení jednotlivých částí kolem atria došlo k nenásilnému splynutí vnitřních a vnějších částí. V tom smyslu je objekt ve svahu významným obohacením typologie bydlení.

Odkaz na mapu

Plzeň
Adresa nezveřejněna
Plzeň
Adresa nezveřejněna

Přihlašovatel:
PALIS Plzeň, spol. s r.o.

Autoři architektonického návrhu a projektu:
Ing. arch. Jiří Zábran
Ing. arch. Markéta Šlajsová
PRO-STORY s.r.o.

Zhotovitel:
PALIS Plzeň, spol. s r.o.

Investor:
soukromý investor

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje