Region: Plzeň
Ročník:  2023 headers
Počet návštěvníků:441
U Borského parku 2, Plzeň
49.726119, 13.365813

Brána do Borského parku

Plzeň

Fotogalerie

Hodnocení poroty

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za kvalitní návrh vstupních partií Borského parku zahrnující zpevněný předprostor, kavárnu se zázemím i navazující parkovou úpravu. Podélná jednopodlažní hmota, vyznačující se horizontálními liniemi a prosklenými plochami, příhodně odděluje uliční část od klidové parkové. Zadní fasáda s dřevěnou konstrukcí pergoly se vyznačuje intimnějším zahradním charakterem, což správně uvozuje jiné využití navazujících prostor. Nápaditým prvkem je ponechání reliktu tramvajových kolejí.

Popis stavby

Revitalizace území bývalé točny tramvajové linky č. 4 byla příležitostí doplnit Borský park o chybějící zázemí a vytvořit adekvátní vstup do největšího plzeňského parku.

Nový objekt tvoří bránu do parku, předěl mezi městem a parkem, a zároveň tvoří spojnici mezi novými zastávkami hromadné dopravy. Část kolejiště je zachována v nové trávníkové ploše jako paměť místa a nová vrstva parku. Objekt je koncipován jako výrazově liniový jednopodlažní pavilon z betonu a skla s plochou střechou, členěný na prostory kavárny a veřejných toalet, s volným průchodem do parku mezi nimi. Technologie jsou na střeše kapotovány perforovaným plechem; světlík nad kavárnou výrazně tvaruje prostor interiéru.

Tenká linka – výrazně transparentní prostupná membrána mezi dlážděnou a travnatou plochou, která město a park udržuje v kontaktu.

Je to hranice mezi městem a parkem, předěl mezi ruchem a klidem a zároveň spojnice obojího. Takovým místem je Brána do Borského parku, která byla otevřena v pátek 13. října 2023 přesně ve 13 hodin a 13 minut.

Odkaz na mapu

U Borského parku 2, Plzeň
49.726119, 13.365813
U Borského parku 2, Plzeň
49.726119, 13.365813

Přihlašovatelé:
Statutární město Plzeň
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Autor návrhu a projektu:
Ing. arch. Aleš Kubalík
SPORADICAL architektonická kancelář

Projektant:
Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel:
SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Tomáš Duzbaba – stavbyvedoucí

Investor:
Statutární město Plzeň

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje