Region: Plzeň
Ročník:  2022
Počet návštěvníků:479
Sladová ulice 11-17, Plzeň
49.728943, 13.406415

Bytové domy Světovar

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Bytové domy Světovar – blok G –  v Plzni, Sladové ulici, byly nominovány odbornou porotou na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 za komplexní urbanistický a architektonický návrh obytného bloku. Projekt urbanisticky vhodně navazuje na kvalitní blokovou strukturu a výškovou hladinu Slovan. Výraz zástavby vytváří charakter této nové obytné části města. Je kladen důraz na užití kvalitních materiálů a na zapojení občanské vybavenosti v parteru, vstupní partie do domů mají individuální výraz i nápaditou vlastní informační grafiku. Dispozice využívají vhodným způsobem zapuštěné lodžie, skýtající intimní prostor pro obyvatele nových bytových domů.

Odkaz na mapu

Sladová ulice 11-17, Plzeň
49.728943, 13.406415
Sladová ulice 11-17, Plzeň
49.728943, 13.406415

Přihlašovatel:
BC Real, a.s.

Autoři architektonického návrhu a projektu:
Ing. arch. Jiří Zábran
Ing. Josef Houška
PRO-STORY s.r.o.

Zhotovitel:
PRESTOL holding, a.s.

Investor:
BC Real, a.s.

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje