Region: Plzeň
Ročník:  2020
Počet návštěvníků:27
Dílenská 1534/21, 312 00 Plzeň
49.757417, 13.416353

Bytový dům Svornost

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Bytový dům Svornost v Plzni na nároží ulic Dílenská a Skalní, stojí na místě, kde se historicky nacházel objekt bývalého společenského domu Svornost. Ten svou lokací a funkcí pozbyl významu a postupně zchátral.

Novostavba je členěna na čtyři základní hmoty, které jsou pojednány rozdílnými fasádami. Mezi nimi jsou včleněny vertikální komunikace a průchody. V kontrastu jsou řešeny vnitřní fasády domu – s lodžiemi v souladu s relaxačním charakterem celého vnitrobloku, kde jsou umístěny doplňující parkovací kapacity, společná zahrada a v části přilehlé k bytům ještě předzahrádky, které slouží k soukromým účelům bytů.

Stavba byla oceněna odbornou porotou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za vhodné dokomponování uličního nároží a důstojnou náhradu za původní společenský dům. Porota ocenila kultivované provedení fasády či zeleň ve vnitrobloku včetně zelené střechy nad rampou do podzemního parkovacího podlaží. Zajímavým a nerušivým detailem je samostatný atypický byt s malou zahradou, který tvoří s hlavní hmotou jeden celek, či ponechání historického názvu domu a jeho zobrazení formou stínu na fasádě při slunečném počasí.

Odkaz na mapu

Dílenská 1534/21, 312 00 Plzeň
49.757417, 13.416353
Dílenská 1534/21, 312 00 Plzeň
49.757417, 13.416353

Přihlašovatel:
MDZZ – Svornost s.r.o.

Autoři architektonického návrhu:
Ing. arch. Bohuslav Strejc
Ing. Ondřej Janout
Ing. Jan Běl

Projektant:
projectstudio8 s.r.o.

Zhotovitel:
TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

Investor:
MDZZ – Svornost s.r.o.

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje