Region: Plzeň
Ročník:  2020
Počet návštěvníků:52
úsek Vejprnice - Skvrňany
49.734774, 13.299301

Cyklostezka Vejprnice – Skvrňany

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Cyklostezka Vejprnice – Skvrňany vede podél železniční trati Plzeň – Domažlice v úseku od vlakového nádraží ve Vejprnicích k viaduktu na Novou Hospodu a propojuje dvě cyklotrasy.

Výškové nerovnosti cyklostezky jsou podchyceny opěrnými zdmi, zárubními zdmi a zpevněním svahů kamennou rovnaninou nebo vegetační mulčovací a protierozní rohoží ze 100% kokosu. Je vybudována dřevěná lávka, ochranná zábradlí, oddechová místa s lavičkami a dalším potřebným mobiliářem.

Stavba byla oceněna odbornou porotou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za významné přispění k zajištění bezpečné dopravní trasy pro pěší a cyklisty. Počin ideálně skloubil sportovní, relaxační a dopravní funkci, beze zbytku byl využit stísněný prostor mezi Vejprnickým potokem a železniční tratí. Stezka je na vhodných a potřebných místech doplněna robustním dřevěnými mobiliářem, který se výborně začlenil do daného prostředí. Porota ocenila rovněž změnu rázu krajiny podél Pekelného rybníka a Vejprnického potoka, jež působí kultivovaně a přirozeně.

Odkaz na mapu

úsek Vejprnice - Skvrňany
49.734774, 13.299301
úsek Vejprnice - Skvrňany
49.734774, 13.299301

Získaná ocenění

Přihlašovatel:
Obec Vejprnice

Projektant:
IK Plzeň s.r.o.

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Investor:
Obec Vejprnice

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje