Region: Plzeň
Ročník:  2016
Počet návštěvníků:46
Pramenní, 323 00 Plzeň
49.762167, 13.3748150

Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Dostavba posluchárny je další novou stavbou v rámci celkového budoucího areálu kampusu Lékařské fakulty v Plzni. Jak tvarově, výškově, ale i materiálově navazuje na předchozí stavby a pokračuje v rozvoji území. Tvar posluchárny přiznává vnitřní prostor a je zkosen jižním směrem. Naopak jídelna se sociálním zázemím je jednoduchý podélný hranol, který se nesnaží konkurovat okolním stavbám, pouze je doplňuje.

Materiálově stavba navazuje na stávající řešení, použity jsou jak závěsná provětrávaná fasáda, tak stínící slunolamy. U podlah či obkladu stěn jsou provedena akustická opatření. Barevně objekt polsuchárny naplňuje původní ideu celého areálu, je obložen modře s bílý lamelami.
Stavba výrazně vylepšuje fungování rozvíjejícího se kampusu a má ambice se stát centrem nejen vzdělávání, ale i místem pořádání kongresů či komorních koncertů.

Odkaz na mapu

Pramenní, 323 00 Plzeň
49.762167, 13.3748150
Pramenní, 323 00 Plzeň
49.762167, 13.3748150

Autoři projektu:
Ing. arch. Pavel Němeček, CSc.
Ing. arch. Daniel Němeček
AS Projekt, spol. s r.o.

Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.

Investor:
Univerzita Karlova v Praze

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje