Region: Rokycany
Ročník:  2023 headers
Počet návštěvníků:282
Strašice 700, Strašice
49.705072, 13.789937

Dům přírody Brd

Strašice

Fotogalerie

Hodnocení poroty

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za příkladnou a citlivou rekonstrukci bývalého zámečku Tři trubky. Náročná obnova areálu, navrženého na konci 19. století v duchu romantického historismu, nenavrátila objektům pouze jejich malebnou a pitoreskní podobu, ale rovněž jim vdechla potřebnou novou náplň ve formě poučné interaktivní expozice. Výjimečnou atmosféru stavby umocňuje originální tryskající vodní prvek uprostřed nádvoří. Chvályhodným počinem je rovněž rekonstrukce a znovuuvedení do provozu původní vodní elektrárny.

Popis stavby

Návštěvnické centrum vzniklo rekonstrukcí hospodářských stavení bývalého loveckého zámečku Tři trubky v brdských lesích. Součástí areálu jsou i myslivna a funkční vodní elektrárna, které byly rovněž zrekonstruovány. Smyslem obnovy komplexu budov navržených na konci 19. století v duchu romantismu bylo navrácení jejich historické podoby spolu s přizpůsobením se novému využití v podobě návštěvnického centra s interaktivní expozicí o nejvyšším středočeském pohoří, jeho fauně a flóře. Genius loci areálu utváří precizně zrekonstruované budovy s množstvím ručně opravovaných detailů. Výjimečnou atmosféru umocňuje i originální vodní prvek uprostřed nádvoří.

Odkaz na mapu

Strašice 700, Strašice
49.705072, 13.789937
Strašice 700, Strašice
49.705072, 13.789937

Přihlašovatel:
KONSIT a.s.

Autor návrhu a projektu:
Ing. arch. Tomáš Šantavý
Ing. arch. Tereza Spurná
Ing. Hana Šantavá
Ing. Dana Černá
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Autor restaurátorského záměru obnovy vodní elektrárny:
Zdeněk Vaindl
Vaindl dřevostavby

Zhotovitel:
KONSIT a.s.
Ing. Petr Sadlon – hlavní stavbyvedoucí

Investor:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Životní prostředí

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje