Region: Plzeň
Ročník:  2018
Počet návštěvníků:37
Opavská 823/21, 312 00 Plzeň
49.751760, 13.413484

Gymnázium Luďka Pika – přístavba výtahu

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Soudobá přístavba Gymnázia Luďka Pika v Plzni, Opavské ulici, je situována do dvorní západní části areálu a nenarušuje vstupní a uliční pohledy. Výškově nepřevyšuje stávající horizont budovy a neuplatňuje se při dálkových pohledech. Díky přístavbě současně s novým sociálním zázemím se otevřela ve všech podlažích velkorysá chodba, umožňující volný a bezpečný pohyb.

Stavba byla oceněna odbornou porotou soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za nenásilné a citlivé spojení předválečné funkcionalistické památkově chráněné budovy s moderní přístavbou čisté kubické hmoty. Důraz je kladen na odlišnost tvaru, struktury i barevnosti za použití kvalitních materiálů. Přístavbou výtahu se škola stala plně bezbariérovou.

Odkaz na mapu

Opavská 823/21, 312 00 Plzeň
49.751760, 13.413484
Opavská 823/21, 312 00 Plzeň
49.751760, 13.413484

Získaná ocenění

Přihlašovatel:
Gymnázium Luďka Pika

Autor návrhu stavby:
Ing. arch. Radek Dragoun

Projektová dokumentace:
HBH atelier s.r.o.
Ing. Václav Hlinka
Ing. Ladislav Hřebenář
Pavel Sutnar

Zhotovitel:
SILBA- Elstav s.r.o.

Investor:
Gymnázium Luďka Pika

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje