Region: Plzeň
Ročník:  2022
Počet návštěvníků:3132
alej Svobody 76, Plzeň
49.762261, 13.374270

Hlavní budova Lékařské fakulty

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Vkusné, účelné a architektonicky zdařilé řešení novostavby hlavní budovy Lékařské fakulty v Plzni získalo nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022. Výraz fasády nemá snahu dominovat či strhávat pozornost, naopak citlivě respektuje již realizované části kampusu. Interiér zaujme, pro orientaci důležitým, barevným pojetím, což se v celku projeví v ústřední schodišťové hale výrazným výtvarným efektem měnících se barev zábradlí jednotlivých podlaží. Špičkově vybavené učebny, laboratoře i doplňkové prostory – např. menza či buňky pro samostudium – vytváří moderní a podnětné prostředí budoucím lékařům.

Spolufinancováno z:
– projektu OP VVV – Dobudování vzdělávací infrastruktury – UniMec II. etapa
– akce UK – LFPL – Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMec, programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Odkaz na mapu

alej Svobody 76, Plzeň
49.762261, 13.374270
alej Svobody 76, Plzeň
49.762261, 13.374270

Přihlašovatelé:
VPÚ DECO PRAHA a.s., ateliér pozemních staveb
GEMO a.s.
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Autoři návrhu a projektu:
Ing. arch Anna Nesvadbová
Ing arch. Jan Janoušek
Ing. arch. Kateřina Mašková

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Pavel Brázda, Ph.D.
VPÚ DECO PRAHA a.s., ateliér pozemních staveb

Zhotovitel – realizační tým:
Ing. Miloslav Bouda
Ing. Petr Kráčmar
Ing. Lukáš Adámek
GEMO a.s.

Investor:
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje