Region: Sušice
Ročník:  2017
Počet návštěvníků:36
Vatětice u Hartmanic
49.161363, 13.489730

Kaple Panny Marie Bolestné

Vatětice

Fotogalerie

Popis stavby

Zaniklá kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích u Hartmanic je obnovena a postavena podle dochovaných snímků na původním místě, kde byla v 80. letech 20. století stržena.

Mešní kaple byla historicky součástí panského dvora, který vznikl na místě tvrze připomínané poprvé roku 1644. Součástí panského dvora byl zámek obklopený ze tří stran hospodářskými budovami s pivovarem, lihovarem a cihelnou. Po roce 1945 byla budova zámku zbořena.

Obnovená kaple byla oceněna odbornou porotou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za citlivé a výrazově jednoduché provedení sakrální stavby. Původní soukromá kaple místní šlechtické rodiny z roku 1709 se dnešních dnů bohužel nedožila. O její znovuzrození se však zasloužil současný majitel bývalého zámku a statku. Přestože je dnešní podoba kaple inspirována původní, fasáda není tradičně omítnuta. Stavbu nyní charakterizuje kamenné zdivo, které v kontrastu s bělostnými šambránami oken působí autenticky a čistě. Kaple není truchlivou vzpomínkou na doby dávno minulé, ale představuje víru v nové začátky.

Kaple Panny Marie Bolestné, obohacená o nové prvky v intencích historismu, byla znovu slavnostně vysvěcena v září 2017.

Odkaz na mapu

Vatětice u Hartmanic
49.161363, 13.489730
Vatětice u Hartmanic
49.161363, 13.489730

Přihlašovatel:
Jakub Vinčálek

Projektant:
Ing. Martin Volejník

Zhotovitel:
Stavby VICHR s.r.o.

Investor:
Jakub Vinčálek

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje