Region: Kralovice
Ročník:  2020
Počet návštěvníků:12
Babinská 403, 331 01 Plasy Nebřeziny
49.933681, 13.392853

Lékařský dům – přestavba objektu č.p. 403

Plasy

Fotogalerie

Popis stavby

Město Plasy zakoupilo budovu bývalého ředitelství Jednoty a ve spolupráci s Plzeňským krajem vybudovalo zdravotní zařízení pro spádovou oblast obcí severního Plzeňska. Vznikl bezbariérový prostor pro 13 ordinací včetně rentgenového pracoviště a lékárnu.

Stavba byla oceněna odbornou porotou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za příkladný počin, který vizuálně pozvedl stavbu a umožnil její smysluplné a společensky potřebné využití. Budova získala soudobý a zároveň jednoduchý architektonický výraz. Zdařile byl zrekonstruován nejen samotný objekt, ale i komunikace z hlavní ulice a přiléhající veřejný prostor. Oceněn je přístup za spojení současných aspektů rekonstrukce staré budovy s významnou investicí v centru historické části města, v těsné blízkosti Kláštera Plasy.

Odkaz na mapu

Babinská 403, 331 01 Plasy Nebřeziny
49.933681, 13.392853
Babinská 403, 331 01 Plasy Nebřeziny
49.933681, 13.392853

Získaná ocenění

Přihlašovatel:
Město Plasy

Autoři architektonického návrhu a projektu:
Ing. arch. Jan Baxa
Ing. arch. Jan Bejvl
AIP Plzeň spol. s r.o.

Zhotovitel:
BIS, a. s.

Investor:
Město Plasy

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje