Region: Plzeň
Ročník:  2017
Počet návštěvníků:19
Halštatská 814/3, 312 00 Plzeň Bukovec
49.762079, 13.438647

Lokalita Na Dražkách

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Nová lokalita Na Dražkách v severovýchodní části města Plzně byla vybudována s citlivým začleněním do okolního charakteru převážně „blokové“ zástavby rodinných domů s výjimkou historické návsi, kde jsou domy hospodářských stavení rozmístěny v paprskovité kompozici k centrální části návsi.

Prostor pro volnočasové aktivity pracuje s přilehlou dominantní zelení a doplňuje ji o další zelené koridory. Důležitou součástí konceptu je řešení skrytých parkovacích ploch.
Lokalita na Dražkách poskytuje nové současné bydlení v počtu 65 bytových jednotek ve 4 bytových domech, 14 bytových jednotek v řadových rodinných domech a 4 bytové jednotky v rodinných dvojdomech.

Stavba byla oceněna odbornou porotou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za architektonický výraz jednotlivých domů i jejich celkové vzájemné uspořádání odpovídající všem soudobým požadavkům na kvalitní bydlení. Lokalita představuje urbanisticky zdařilý koncept, který poskytuje dostatek ploch pro rekreaci obyvatel, neruší přemírou zaparkovaných vozidel a nenásilně kombinuje jednotlivé typy obytných staveb, které jsou navrženy s vysokým důrazem na estetickou stránku.

Odkaz na mapu

Halštatská 814/3, 312 00 Plzeň Bukovec
49.762079, 13.438647
Halštatská 814/3, 312 00 Plzeň Bukovec
49.762079, 13.438647

Přihlašovatel:
projectstudio8 s.r.o.

Autoři architektonického návrhu a projektu:
Ing. Ondřej Janout
Ing. arch. Bohuslav Strejc
Ing. Jan Běl
Ing. Jiří Korelus

Projektant:
projectstudio8 s.r.o.

Zhotovitel:
IKO stavby s.r.o.

Investor:
IKO stavby s.r.o.

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje