Region: Plzeň
Ročník:  2023
Počet návštěvníků:147
Úsek Křimická – Karlovarská, Plzeň
49.769484, 13.340584

Městský okruh – úsek Křimická – Karlovarská v Plzni

Plzeň

Fotogalerie

Hodnocení poroty

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za celkové dopravní a technické řešení. Posuzovaný úsek městského okruhu je potřebnou komplexní stavbou, zahrnující nejenom vlastní komunikaci, ale i stezky pro chodce a cyklisty, přeložky inženýrských sítí, ozelenění či rekultivaci přilehlých ploch. Tato dopravní stavba zajistila propojení západní části městského okruhu, odvedla část dopravy z centra města a zlepšila dopravní obslužnost městských čtvrtí i okolních obcí.

Popis stavby

Městský okruh mezi ulicemi Chebská a Karlovarská je navržen jako dvoupruhová silnice navazující na stavbu „Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni“ a je ukončen šestiramennou okružní křižovatkou na styku ulic Studentská, Kotíkovská a silnicí I/20. Součástí stavby byla 1,2km dlouhá estakáda, 3 křižovatky, 4 mosty a 3 biokoridory. Vybudovány byly i komunikace propojující sídliště „Vinice“ a obec Radčice. V rámci stavby jsou zrealizovány stezky pro chodce a cyklisty, dále došlo k přeložkám vodovodů, plynovodů, vrchních a kabelových vedení sdělovacích kabelů a úpravy veřejného osvětlení. Ve stavbě jsou dále objekty protihlukových stěn, meliorací, ozelenění, rekultivací a oplocení.

Odkaz na mapu

Úsek Křimická – Karlovarská, Plzeň
49.769484, 13.340584
Úsek Křimická – Karlovarská, Plzeň
49.769484, 13.340584

Přihlašovatelé:
Statutární město Plzeň a „Společnost Křimická – Karlovarská“
BERGER BOHEMIA a.s.
Metrostav a.s.

Architektonický návrh a projekt:
„Společnost PGP/VALBEK – MO Křimická“
PRAGOPROJEKT, a.s.
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Autoři návrhu a projektu:
Ing. Dominika Urbanová – PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Robert Vorschneider – Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Zhotovitel:
„Společnost Křimická – Karlovarská“
BERGER BOHEMIA a.s.
Metrostav a.s.

Vedoucí projektu / ředitel výstavby:
Matěj Brož (BERGER BOHEMIA a.s.)

Stavbyvedoucí:
Ladislav Sýkora (BERGER BOHEMIA a.s.)
Ing. Martin Michalides (BERGER BOHEMIA a.s.)
Ing. arch. Milosh Peychev (BERGER BOHEMIA a.s.)
Ing. Miroslav Záhoř (Metrostav a.s.)
Ing. Petr Koukolík (Metrostav a.s.)
Ing. Pavel Koželuh (Metrostav a.s.)
Ing. Juraj Nosko (Metrostav a.s.)

Investor:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Plzeň

Spolufinancováno z IROP 70. výzva „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“, prioritní osy 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“

 

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje