Region: Nýřany
Ročník:  2023
Počet návštěvníků:503
Chotíkov 173, Chotíkov
49.796099, 13.312974

Modernizace a přístavba areálu ZŠ

Chotíkov

Fotogalerie

Hodnocení poroty

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za kvalitní návrh a realizaci přístavby, která respektuje a ctí původní vzhled prvorepublikové školní budovy. Přístavba s jednoduchými a čistými liniemi vhodně reaguje na stávající objekt svým měřítkem, barevností i architektonickým členěním fasády a plně se tak integruje do celého souboru staveb. Porota oceňuje rovněž vložení atypické části se schodištěm, který tvoří osvěžující dělící prvek mezi novou a původní budovou.

Popis stavby

Kompoziční a tvarové řešení nové přístavby základní školy v Chotíkově je navrženo s ohledem na navazující objekt stávající základní školy, postavený v roce 1923 a provozně dispoziční řešení. Nová přístavba respektuje stavební čáru směrem ke komunikaci a princip architektonického vysokého řádu hlavní budovy základní školy byl přenesen v obdobném rytmu na novou přístavbu.

Přístavba je dvoupodlažní objekt, částečně podsklepený s rovnou střechou a atypickým vikýřem pro přístup do podkroví. Nové prosvětlené schodiště s bezbariérovým výtahem propojí jednotlivá podlaží stávající základní školy s výukovou částí odborných učeben a družinou se zázemím ve 2. NP. a vl. NP. je umístěna nová kuchyně s jídelnou vč. zázemí.

Obvodový plášť nové přístavby je řešen výtvarně lícovým keramickým obkladem v odstínu přírodní cihelné v kombinaci s jemně šedou venkovní omítkou. Okna jsou dřevěná v antracitovém odstínu. Keramický obklad dodá objektu charakter strukturálního povrchu, který je vhodně doplněn o prosklenou část sloupko-příčkové fasády nového atypického schodiště a bezbariérového výtahu. Skleněné plochy nového schodiště jsou doplněny o zámečnické vodorovné žaluzie, které zdůrazňují vodorovné linie objektu.

Odkaz na mapu

Chotíkov 173, Chotíkov
49.796099, 13.312974
Chotíkov 173, Chotíkov
49.796099, 13.312974

Přihlašovatel:
Obec Chotíkov

Autor návrhu a projektu:
Ing. arch. Jiří Opl
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.
Jakub Záhora – stavbyvedoucí

Investor:
Obec Chotíkov

Spolufinancováno z dotace MMR ČR Program 117782- Podprogram podpora rozvoje a obnovy regionů – výzvač.1/2022/117D8210

 

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje