Region: Plzeň
Ročník:  2016
Počet návštěvníků:19
Plzeň hlavní nádraží, Plzeň
49.744178, 13.3908198

Modernizace železničního uzlu Plzeň

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Projekt proměnil podobu plzeňského hlavního nádraží a jeho okolí nejvíce za posledních 100 let. Šlo o rekonstrukci složitých výhybkových konstrukcí a rozsáhlého kolejiště hlavního nádraží a navazujících úseků, které umožní výrazné zvýšení rychlosti vlaků z původních 20 km/h až na 80 km/h v hlavních kolejích.Délka nově vložených kolejí je 22 940 m.

Pro lepší a bezpečnější přístup cestujících byl vybudován nový východní podchod a přestavěn zavazadlový tunel. Modernizací prošel i most „Gambrinus“ přes ulici U Prazdroje. Stavba výrazně zvýšila bezpečnost provozu v železničním Uzlu Plzeň díky instalaci nového zabezpečovacího zařízení.
Jelikož je celá stavba hlavního nádraží kulturní památkou, museli být respektovány požadavky na zachování vzhledu stanice, což se týkalo zejména rekonstrukce zastřešení nástupišť, které bylo postaveno v roce 1907 ve stylu geometrické secese.
S ohledem na nutnost provádět stavbu za provozu se jednalo o technologicky a organizačně o mimořádně složitý projekt.

Odkaz na mapu

Plzeň hlavní nádraží, Plzeň
49.744178, 13.3908198
Plzeň hlavní nádraží, Plzeň
49.744178, 13.3908198

Projektant:
SUDOP PRAHA a.s.

Zhotovitel:
Skanska a.s.

Investor:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje