Region: Přeštice
Ročník:  2023 headers
Počet návštěvníků:102
Hlávkova 30, Přeštice
49.570214, 13.328345

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie

Přeštice

Fotogalerie

Hodnocení poroty

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za citlivou a vysoce odborně náročnou opravu národní kulturní památky. Opravy se týkaly jejího vnitřního prostoru i fasád, důležitou úpravou prošlo i přístupové vnější schodiště. Projektanti a restaurátoři se výborně zhostili těžkého úkolu obnovit dílo velkého stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera a vrátili přeštické dominantě vnější i vnitřní krásu odpovídající jejímu historickému, architektonickému a společenskému významu. Tento počin je připomínkou, jak je nezbytné pečovat a udržovat dědictví, které nám zanechali naši předci a které tak můžeme nadále obdivovat.

Popis stavby

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie je národní kulturní památkou a vytváří hlavní dominantu města Přeštice. Majestátně působící barokní stavba s bohatě zdobeným dekorativním průčelím se nachází na nejvyšším místě v historickém jádru města.

Cílem projektu je celková obnova interiéru i exteriéru kostela. Z vnějšku byly opraveny především zvětralé omítky a nátěry fasád. V prostoru interiéru kostela řeší stavební úpravy restaurování vnitřní výmalby kostela, restaurování mobiliáře, nové elektrorozvody pro nové osvětlení, ozvučení, zabezpečení a doplnění informačních prvků pro návštěvníky.

Úkolem úprav je přizpůsobit vybrané prostory potřebám duchovním, společenským a kulturním.

Odkaz na mapu

Hlávkova 30, Přeštice
49.570214, 13.328345
Hlávkova 30, Přeštice
49.570214, 13.328345

Přihlašovatelé:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
BOLID M s.r.o.

Autoři projektu:
Ing. arch. Jan Soukup
Ing. Antonín Švehla
Spolupráce:
Michaela Pelešková
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitel:
BOLID M s.r.o.
Lukáš Havlík – hlavní stavbyvedoucí
Lukáš Mülling – stavbyvedoucí
Mgr. Marcel Hron – hlavní restaurátor

Restaurátorské práce:
BRADNA RESTAUROVÁNÍ s.r.o.

Investor:
Římskokatolická farnost Přeštice

Spolufinancováno pomocí dotace z IROP, darovací smlouvy Plzeňského kraje a individuální účelové dotace Města Přeštice.

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje