Region: Kralovice
Ročník:  2021
Počet návštěvníků:13
Pivovarská, 331 01 Plasy
49.935467, 13.390113

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie

Plasy

Fotogalerie

Popis stavby

Obnově Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích byla odbornou porotou udělena nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 za celkový přístup k rekonstrukci nejstarší stavby plaského kláštera. Výrazným počinem bylo zejména odkrytí a zpřístupnění vzácného románského portálu a následné přesunutí barokního portálu, který onen románský roky zakrýval, do interiéru kostela. Zpřístupnění románského portálu evropského významu s sebou neslo důležité zvažování různých hledisek a přístupů k obnově, monitoringu i prezentaci této vzácné památky. Kostel je nedílnou součástí celého klášterního komplexu a jeho rekonstrukce vhodně navazuje na zdařilé úpravy okolních objektů.

Odkaz na mapu

Pivovarská, 331 01 Plasy
49.935467, 13.390113
Pivovarská, 331 01 Plasy
49.935467, 13.390113

Přihlašovatel:
Římskokatolická farnost Plasy

Autor architektonického návrhu a projektu:
Ing. Tomáš Kostohryz

Návazné projektové práce v době nově vzniklých nálezů:
Ing. Antonín Švehla
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitelé:
AKANT ART, v.o.s.
ALBET stavební, s.r.o.

Restaurování portálu:
Jan Brada, Tomáš Váňa, Martin Tamchyna
Restaurování mobiliáře:
MgA. Helena Jahodová a Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r.o.

Investor:
Římskokatolická farnost Plasy

Stavba byla financována z dotací IROP, Města Plasy a Plzeňského kraje.

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje