Region: Kralovice
Ročník:  2023 headers
Počet návštěvníků:296
Pivovarská 1, Plasy
49.935543, 13.390375

Obnova opatské rezidence v Klášteře Plasy

Plasy

Fotogalerie

Hodnocení poroty

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za úspěšnou rekonstrukci rozsáhlé rezidenční a reprezentativní budovy. Decentní fasáda s pastelovými okny bezvadně doplňuje soubor Plaského kláštera. Za výrazově umírněnou fasádou se skrývají uvnitř nejen přiznané stavební fáze, velkolepý sál, prostory dobového bydlení, ale i nápaditá současná recepce. Potěšující je, že obnova historické budovy přinesla rovněž vznik nové prohlídkové trasy v dosud nezpřístupněných interiérech prvního patra Nové prelatury, včetně instalace historického mobiliáře.

Popis stavby

Cílem rekonstrukce Starého opatství a Nové prelatury byla obnova a památková rehabilitace budov s ohledem na jejich architektonický styl. Šrámů, které stavby během své historie získaly, nebylo málo. Stavební práce tak spočívaly jak v navrácení historické podoby celku i jednotlivých detailů, tak v odstranění nevhodných vestaveb a dostaveb.

Realizačnímu týmu spolu s odborníky z NPÚ se současně podařilo zachovat a zrestaurovat množství původních prvků. Výsledkem více než dvouletého úsilí jsou kompletně zrekonstruované exteriéry i interiéry opatské rezidence včetně přilehlé zahrady. Návštěvníci tak mohou obdivovat nejzdobnější fasádu s kamennými prvky v Čechách nebo ruční výmalbu interiérů.

Odkaz na mapu

Pivovarská 1, Plasy
49.935543, 13.390375
Pivovarská 1, Plasy
49.935543, 13.390375

Přihlašovatel:
KONSIT a.s.

Autoři architektonického návrhu a projektu:
Ing. arch. Tomáš Šantavý
Ing. arch. Svatoslav Hladník
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o.
Ing. arch. Zdeněk Chudárek
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Zhotovitel:
KONSIT a.s.
Ing. Jiří Martinek – hlavní inženýr projektu
Ing. Petr Sklenář – hlavní stavbyvedoucí

Investor:
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Spolufinancováno z národních veřejných zdrojů Ministerstva kultury ČR a NPÚ a z dotačního zdroje Evropského fondu pro regionální rozvoj – IROP – Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje