Region: Plzeň
Ročník:  2022
Počet návštěvníků:460
Sady Pětatřicátníků 11, Plzeň
49.746686, 13.372755

Obnova Velké synagogy a Rabínského domu

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Velká synagoga a Rabínský dům v Plzni byly po náročných stavebních a restaurátorských pracích oceněny odbornou porotou udělením nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 za obnovu největší české synagogy a využití potenciálu židovské kultury ve městě.
Celý projekt zlepšil technický stav památky a skvěle se vypořádal s restaurováním interiéru, který získal znovu lesk z dob největší slávy. Správným počinem bylo vybudování hydraulicky zvedaného podia v podlaze. V rámci prací došlo rovněž ke komplexní a citlivé rekonstrukci Rabínského domu, který byl navrácen k původnímu životu, včetně zcela nové mikve.

Odkaz na mapu

Sady Pětatřicátníků 11, Plzeň
49.746686, 13.372755
Sady Pětatřicátníků 11, Plzeň
49.746686, 13.372755

Přihlašovatelé:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
Kypta-Stavoservis s.r.o.
Židovská obec Plzeň

Autor návrhu a projektu:
Ing. arch. Jan Soukup
Ing. Antonín Švehla

Spolupracovníci:
Alena Krpatová
Michaela Pelešková
Ing. arch. Marek Marovič
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.

Zhotovitelé:
Kypta-Stavoservis s.r.o. / stavební práce
RE s.r.o. / restaurátorské práce

Investor:
Židovská obec Plzeň

Spolufinancováno z programu IROP/ Specifický cíl 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje