Region: Rokycany
Ročník:  2019
Počet návštěvníků:15
Palackého 71, 337 01 Rokycany
49.742238, 13.593376

Pěší zóna Palackého

Rokycany

Fotogalerie

Popis stavby

Pěší zóna Palackého v Rokycanech je přirozenou pěší spojnicí mezi náměstím a nádražím. V rámci revitalizace prostoru bylo třeba respektovat městskou památkovou zónu.

Stavba byla oceněna odbornou porotou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za nápadité řešení veřejného prostranství. Tradiční rozdělení uličního profilu na vozovku a chodníky zůstalo v realizaci zachované a je rozehráno grafickým řešením povrchu s barevně odlišenými příčnými pásy dlažby v místě vstupů do objektů. Parter oživuje také zeleň a drobné prvky městského mobiliáře. Porota neméně ocenila využití nové technologie podzemních půdních buněk určených pro výsadbu nových stromů.

Odkaz na mapu

Palackého 71, 337 01 Rokycany
49.742238, 13.593376
Palackého 71, 337 01 Rokycany
49.742238, 13.593376

Získaná ocenění

Přihlašovatelé:
Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.
Město Rokycany

Autoři architektonického návrhu a projektu:
Ing. arch. Oldřich Hysek
Ing. Iva Miková
Ing. arch. Tomáš Vostatek
Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.

Zhotovitel:
BERDYCH plus spol. s r.o.

Investor:
Město Rokycany

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje