Region: Plzeň
Ročník:  2017
Počet návštěvníků:11
Letkovská 68/15, 326 00 Plzeň Božkov
49.732242, 13.426403

Rekonstrukce Letkovské ulice

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Rekonstrukcí průjezdné části silnice v plzeňské části Božkov byla provedena výměna vozovek Letkovské ulice, rovněž ulic Okružní, Kristinovská, K Bukové a úprava bezejmenných komunikací a chodníků navazujících na tyto ulice. Provedení zahrnovalo posunutí stávající opěrné zdi v délce 24 metrů, vyměněnu vodovodu vč. vodovodních přípojek ve všech ulicích, zbudování přípojek uličních vpustí a nového veřejného osvětlení včetně provedení vegetačních úprav na nezpevněných veřejných plochách podél komunikací.

Stavba byla oceněna odbornou porotou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za stavebně i koordinačně náročnou a společensky prospěšnou rekonstrukci průjezdné části silnice v Letkovské ulici. Modernizace skrytých inženýrských sítí a nových povrchových úprav se z velké části týkala lokality patřící do vesnické památkové rezervace. Realizace obdobných projektů jsou náročné nejen potřebou vzájemné koordinace veškerých prací a technologií, ale rovněž vyvážením požadavků kladených na dopravní stavby a na pohledově a uživatelsky přívětivé povrchy a prvky parteru. Rekonstrukce Letkovské ulice dokázala obě zdánlivě protichůdné strany dát do rovnováhy.

Odkaz na mapu

Letkovská 68/15, 326 00 Plzeň Božkov
49.732242, 13.426403
Letkovská 68/15, 326 00 Plzeň Božkov
49.732242, 13.426403

Získaná ocenění

Přihlašovatel:
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
PRAGOPROJEKT, a.s.

Zhotovitel:
Společnost Letkovská ulice Plzeň:
EUROVIA CS, a.s.
BERGER BOHEMIA a.s.

Investor:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Plzeň
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje