Region: Klatovy
Ročník:  2016
Počet návštěvníků:19
Nýrsko Zelená Lhota, 190, 340 22
49.2495422,13.1787491

Rekonstrukce železniční trati

úsek Klatovy - Železná Ruda

Fotogalerie

Popis stavby

Rekonstrukce trati Železná Ruda – Klatovy byla stavbou železniční infrastruktury, trvalou liniovou stavbou a měla charakter rekonstrukce stávající trati.

Výstavba nových nástupišť a přístupových cest byla realizována ve všech stanicích a v zastávce Hojsova Stráž-Brčálník. Rovněž ve všech stanicích, kromě žst. Klatovy, bylo vybudováno nové zabezpečovací zařízení a moderní sdělovací zařízení. Trať je dálkově řízena z nově zřízeného pracoviště dispečera v žst. Železná Ruda – Alžbětín. Trať byla vybavena dálkovým ovládáním elektrického ohřevu výměn výhybek, osvětlením přístupových cest a nástupišť a odečtů energie.

Konstrukce nástupišť byla provedena včetně pokrytí deskami s vodící linií pro slabozraké a nevidomé. Bezbariérové přístupy byly provedeny na všech nástupištích formou přechodů a ramp s nezbytnými prvky v podobě zábradlí, hmatových štítků, orientačních hlasových majáčků a systému značení pro cestující.

V rámci stavby byly také zmodernizovány stávající přejezdy, kde byly použity nové materiály přejezdových konstrukcí tlumící hluk a vibrace od silniční dopravy. Nově byly přejezdy vybaveny zabezpečovacím zařízením.

Na této jednokolejné neelektrifikované trati celostátní dráhy o celkové délce 49,181 km, je i po rekonstrukci provozována především osobní přeprava. Stavba byla úspěšně realizována v náročných horských podmínkách s minimem přístupových cest k rekonstruované trati a s nutností respektovat pravidla ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Odkaz na mapu

Nýrsko Zelená Lhota, 190, 340 22
49.2495422,13.1787491
Nýrsko Zelená Lhota, 190, 340 22
49.2495422,13.1787491

Autor projektu:
Ing. Peter Lastovecký, hlavní inženýr projektu

Zhotovení projektové dokumentace a realizace stavby:
Společnost „SBT+OHL+AŽD Klatovy“
Správce společnosti: Subtera a.s.
Společník: OHL ŽS, a.s.
Společník: AŽD Praha s.r.o.

Investor:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje