Region: Klatovy
Ročník:  2020
Počet návštěvníků:15
Balbínova, 339 01 Klatovy
49.394979, 13.292510

Revitalizace jezuitského kostela

Klatovy

Fotogalerie

Popis stavby

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce v Klatovech, neboli jezuitský kostel patří spolu s Černou věží k dominantám města. Pod kostelem jsou umístěny známé klatovské katakomby. Vnitřní prostor kostela se skládá z hlavní lodi, šesti bočních kaplí, transeptu, presbytáře, sakristie a depozitáře. Bohatá fresková výzdoba pochází z let 1716 – 1717, jejím autorem je Jan Hiebel. Varhany jsou dílem varhanáře Adama Kannhäusera.

V období 2018 – 2020 byla provedena celková oprava kostela. Při opravě byly využity původní techniky, ale také poslední znalosti vědy například při zrestaurování unikátních barokních varhan, kdy se zkoumala jádra píšťal ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou Akademie múzických umění v Praze.

Oborná porota v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje ocenila architektonicky i řemeslně složitou obnovu církevní stavby. Popasování se se zručností našich předků bylo pro všechny zúčastněné výzvou, které se zhostili se ctí. Při opravě kostela byly využity původní techniky, čímž získala nejen fasáda, ale i interiér nový lesk, a to rovněž díky zrestaurování vzácných maleb či unikátních barokních varhan. Každá záchrana a obnova stavební památky je žádoucí pro zachování naší historické linie a uvědomění si vlastní sounáležitosti.

Odkaz na mapu

Balbínova, 339 01 Klatovy
49.394979, 13.292510
Balbínova, 339 01 Klatovy
49.394979, 13.292510

Přihlašovatelé:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. a GEMA ART GROUP a.s.

Autor architektonického návrhu:
Ing. arch. Jan Soukup
Ing. arch. Jan Trčka – expozice
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Projekční tým:
Ing. arch. Jan Soukup
Ing. Antonín Švehla
Michaela Pelešková
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.

Zhotovitel:
Bc. David Zezula – vedoucí projektu
Ing. Jan Drössler – hlavní stavbyvedoucí
Ing. Lenka Štochlová – stavbyvedoucí
GEMA ART GROUP a.s.

Investor:
Římskokatolická farnost Klatovy

Stavba byla hrazena z IROP projekt Jezuitský kostel v Klatovech

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje