Region: Rokycany
Ročník:  2020
Počet návštěvníků:15
Hamr u Huťského rybníka, Dobřív
49.719624, 13.692065

Revitalizace NKP Vodní hamr

Dobřív

Fotogalerie

Popis stavby

Národní kulturní památka Vodní hamr Dobřív je unikátní technická památka s dochovaným autentickým souborem strojního vybavení. Stavba je dokladem manufakturního typu výroby z období feudalismu. V rámci České republiky je objekt považován ze nejvýznamnější svého druhu.

Památková obnova stavby s řadou specifických řemeslných detailů, mnohovrstevnatého historického vývoje a ojedinělého technického vybavení vyžadovala úzkou spolupráci mnoha profesí.

Stavba byla oceněna odbornou porotou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za citlivou a profesionální rekonstrukci, provedenou s pokorou k historickému charakteru stavby, původním technickým konstrukcím a materiálům. Důsledná oprava ojedinělého autentického vybavení se dokonale pojí s umístěním expoziční výkladové části, zároveň zachovává působivou atmosféru místa. Spolu s Hamrem byly, pro zvýšení komfortu, obnoveny venkovní plochy a dostavěno hygienické zařízení pro návštěvníky.

Odkaz na mapu

Hamr u Huťského rybníka, Dobřív
49.719624, 13.692065
Hamr u Huťského rybníka, Dobřív
49.719624, 13.692065

Přihlašovatelé:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. a MASTNÝ – architektonická projektová kancelář

Autoři architektonického návrhu:
Ing. arch. Václav Mastný
MASTNÝ – architektonická projektová kancelář
Ing. arch. Jan Soukup
Ing. arch. Marek Marovič
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Projektant:
Ing. Jan Pavlov
MASTNÝ – architektonická projektová kancelář

Zhotovitel:
Václav Minařík, Jindřich Kovařík, Zdeněk Vaindl – restaurátorské práce
ZOLT CZ spol. s r.o. – stavební práce
ARTEO CZ s.r.o. – výroba expozice

Investor:
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Stavba byla z části hrazena z IROP – Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje