Region: Rokycany
Ročník:  2020
Počet návštěvníků:14
podél ulice Šťáhlavská, Rokycany
49.732364, 13.587155

Revitalizace Rakovského potoka

Rokycany

Fotogalerie

Popis stavby

Původní regulované koryto z betonových tvárnic nahradilo koryto kamenité – blízké přírodě – které nabízí dobrý přístup k potoku a co největší úkrytovou kapacitu pro raka. Provedení „blízké přírodě“ se vyznačuje nepravidelností, členitostí, jedinečností – například jednotlivé balvany jsou umístěny nad pomyslnou nivelou dna a vystupují v různých výškách.

Součástí obnovy je i doprovodná architektonická úprava – cesty, lávky, dřevěné hrací prvky, lavičky či ohniště s posezením – aby se prostor stal co nejpříjemnějším místem pro trávení volného času.

Oborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje ocenila malebné přírodní provedení části potoka a zpřístupnění další části jeho nábřežní polohy. Již před pěti lety byla první část realizace údolí potoka oceněna „čestným uznáním poroty“. I v druhé fázi projektu se jedná o velmi citlivý přístup k této lokalitě. Údolí Rakovského potoka tak získává svůj další úsek. A stejně tak jako v jeho první fázi je i tato realizace důkazem úspěšného spojení přírodních a rekreačních kvalit. Navíc, tyto dva aspekty se v projektu nejen sčítají, ale i vzájemně posilují.

Odkaz na mapu

podél ulice Šťáhlavská, Rokycany
49.732364, 13.587155
podél ulice Šťáhlavská, Rokycany
49.732364, 13.587155

Získaná ocenění

Přihlašovatel:
Město Rokycany

Projekční tým:
Ing. Miroslav Holeček, Ph.D. – hlavní projektant
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. arch. Miroslav Šajtar – zodpovědný projektant / architektonická část dokumentace
Architekti Headhand s.r.o.

Zhotovitel:
STAVBY – KAMENICTVÍ s.r.o.

Investor:
Město Rokycany

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje