Region: Plzeň
Ročník:  2023
Počet návštěvníků:120
náměstí Republiky 106/13, Plzeň
49.746744, 13.378456

Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska

Plzeň

Fotogalerie

Hodnocení poroty

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za příkladnou rekonstrukci, a především obnovu dvou propojených historických objektů v jejich exteriéru i interiéru. Citlivý přístup a zkušenosti autorů byly předpokladem pro docílení autentického a přirozeného prostředí, které v kombinaci s novou stálou expozicí muzeum nyní nabízí. Nově vložený výtah působí nerušivě a vhodně se začleňuje do celé koncepce návrhu. V současné době mohou opět tyto nemovité kulturní památky hrdě reprezentovat městskou památkovou rezervaci v Plzni.

Popis stavby

Revitalizace řeší celkovou rekonstrukci dvou navazujících měšťanských domů, Chotěšovského a Gerlachovského domu, oba domy jsou nemovitou kulturní památkou a nachází se v městské památkové rezervaci. Cílem projektu byla úprava provozně dispozičního řešení pro účely nové stálé expozice Národopisného muzea Plzeňska. Kromě změny dispozic, proběhla důkladná rekonstrukce stavebních konstrukcí a výměna technických rozvodů vč. výstavby nového výtahu. Nová expozice Národopisného muzea Plzeňska je situována v obou řešených domech a její součástí se stanou rovněž prostory pro pořádání doprovodných interaktivních programů, tematických workshopů a dalších kulturně-společenských akcí a výstav.

Odkaz na mapu

náměstí Republiky 106/13, Plzeň
49.746744, 13.378456
náměstí Republiky 106/13, Plzeň
49.746744, 13.378456

Přihlašovatelé:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
SILBA-Elstav s.r.o.

Autoři návrhu a projektu:
Ing. arch. Jiří Opl
Ing. arch. Jan Trčka
Technická spolupráce:
Alena Krpatová
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitel:
SILBA-Elstav s.r.o.
Martin Pavlenda – hlavní stavbyvedoucí

Restaurátorské práce:
Milan Směšný, Obnova památek s.r.o.

Investor:
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Spolufinancováno z dotace IROP 2014 – 2020 (76. výzva IROP – MUZEA II. – SC 3.1.)

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje