Region: Plzeň
Ročník:  2020 headers
Počet návštěvníků:7
Vejprnická 36, Plzeň
49.744442, 13.337445

Rozšíření rozcvičovny na atletickém stadionu

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech vznikla nová rozcvičovna. Její tvarové řešení vychází z tvaru již vybudované tribuny tak, že stavbu tvoří jeden hladký jednoduchý oblouk, ze kterého vystupují pouze okenní otvory, tvarově stejné, jako na objektu běžeckého tunelu. Jak materiálové tak barevné řešení je identické se stávajícími objekty a tvoří s nimi jeden celek.

Vnitřní dispozice propojuje všechny prostory a tím výrazně vylepšuje tréninkové možnosti špičkového tréninkového centra.

Stavba byla oceněna odbornou porotou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za účelné rozšíření tréninkového sportovního centra a doplnění souboru architektonicky zdařilých objektů. Jednoduchý objekt rozcvičovny záměrně hmotově navazuje na stávající tribunu i na běžecký tunel a společně vytváří harmonický a současně dynamický celek. Porota se ztotožňuje s mottem autora stavby: „Jeden oblouk se naklání k druhému, povídají si spolu a navzájem se lehce prolínají.“

Odkaz na mapu

Vejprnická 36, Plzeň
49.744442, 13.337445
Vejprnická 36, Plzeň
49.744442, 13.337445

Získaná ocenění

Přihlašovatel:
AS Projekt, spol. s r.o.

Autoři architektonického návrhu a projektu:
Ing. arch. Daniel Němeček
Ing. arch. Pavel Němeček, CSc.
AS Projekt, spol. s r.o.

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební spol. s r.o.
Odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD – oblast Plzeň Jih

Investor:
Statutární město Plzeň

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje