Region: Plzeň
Ročník:  2022
Počet návštěvníků:1034
Klatovská tř. 110, Plzeň
49.733209, 13.369986

Semlerova rezidence, Západočeská galerie v Plzni

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Semlerova rezidence Západočeské galerie v Plzni je původní zahradní bytový dům z roku 1923, který prošel v letech 2013 – 2022 celkovou obnovou, při níž došlo z velké části ke změněn využití objektu.
Za obnovu unikátního interiéru a záchranu odkazu jednoho z předních architektů počátku 20. století Adolfa Loosea jeho žáka Heinricha Kulky získala nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022. Náročná obnova dispozice i jednotlivých prvků interiéru dala vyniknout originálnímu prostorovému uspořádání místností i Loosovu záměru materiálově i hmotově jedinečného pojetí mobiliáře. Na celkové kladné působení stavby má samozřejmě vliv rovněž citlivá obnova fasády, okenních a dveřních otvorů či souvisejícího pozemku. Výrazným počinem je zpřístupnění objektu veřejnosti, vytvoření návštěvnického centra, univerzálního sálu pro edukační programy a kavárny.

Odkaz na mapu

Klatovská tř. 110, Plzeň
49.733209, 13.369986
Klatovská tř. 110, Plzeň
49.733209, 13.369986

Získaná ocenění

Přihlašovatel:
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace

Autor architektonické studie:
Ing. arch. Radek Dragoun

Projektanti:
Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Svatoslav Hladník, Ing. Hana Luštická
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

Projekt soudobého interiéru včetně dispozice a drobných úprav:
Ing. arch. Jaromír Veselák,  Ing. arch. Jan Toman

Autor expozice:
Ing. arch. Petr Domanický

Zhotovitel:
SILBA-Elstav s.r.o.
Martin Pavlenda – stavbyvedoucí

Investor:
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace

Spolufinancováno z prostředků Plzeňského kraje a IROP

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje