Region: Plzeň
Ročník:  2022
Počet návštěvníků:1097
Koterovská 150, Plzeň
49.729111, 13.409410

TechTower Světovar

Plzeň

Fotogalerie

Popis stavby

Následováníhodné rekonstrukci památkově chráněných objektů v areálu bývalého pivovaru Světovar byla odbornou porotou udělena nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022.  Podařilo se zde najít potřebnou funkční náplň a tím část areálu uvést opětovně do života. Objekt s bývalou vodárenskou věží je modernizován se zaměřením na výzkumnou činnost.  Pro nově vkládané funkce bylo efektivně využito stávajících prostor s maximální snahou o zachování historických prvků a konstrukcí. Zajímavý a překvapivý prvek, který se podařilo v objektu umístit, představuje zkušební bazén pro testování ponorek.
Objekt vily byl rekonstruován pro provoz dětské skupiny včetně venkovního hřiště s herními prvky.

Odkaz na mapu

Koterovská 150, Plzeň
49.729111, 13.409410
Koterovská 150, Plzeň
49.729111, 13.409410

Přihlašovatel:
Statutární město Plzeň

Autoři architektonického návrhu:
Akad. arch. Milan Varvařovský
MgA. Tereza Varvařovská

Projektant:
OBERMEYER HELIKA a.s.

Zhotovitel:
„Společnost GEOSAN + POHL cz – DRONET“
GEOSAN GROUP a. s. – vedoucí společník
Ing. Lukáš Dušta – hlavní inženýr projektu
POHL cz, a.s.

Investor:
Statutární město Plzeň

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z OP PIK 2014-2020, prostřednictvím nástroje ITI PMO

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje