Region: Plzeň
Ročník:  2023
Počet návštěvníků:480
Na trati "České Budějovice – Plzeň", Plzeň
49.734861, 13.407806

Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov

Plzeň

Fotogalerie

Hodnocení poroty

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za vysoce náročné celkové provedení stavby dopravní infrastruktury zahrnující modernizaci uzlu ve směru na České Budějovice. Dosaženou prioritou bylo zlepšení technických parametrů železniční tratě, zvýšení komfortu pro cestující a bezpečnosti železničního provozu. Za úspěšnou záležitost lze považovat technologicky obtížnou výstavbu zastávky Plzeň -Slovany včetně realizace nové lávky pro pěší a napojení na veřejnou dopravu.

Popis stavby

Cílem stavby byla modernizace uzlu Plzeň ve směru na České Budějovice, která umožní zvýšit rychlost vlaků až na 120 km/h, zvyšuje bezpečnost provozu, zajistila větší spolehlivost provozu, zmírnila vliv nepravidelností v dopravě a tím zvýšila kvalitu železniční dopravní cesty. Traťový úsek mezi hlavním plzeňským nádražím a stanicí Plzeň-Koterov prošel celkovou obnovou, vlaky zastavují na nové zastávce Plzeň-Slovany mezi Sušickou a Lobezskou ulicí. Ta nahradila zrušená koterovská nástupiště. V Plzni-Koterově se kolejiště připravilo na budoucí dvoukolejné pokračování trati směrem na Starý Plzenec. Nová lávka v ose ulice K dráze nahradila čtyřkolejný přechod do ulice Na Lipce. Stavba byla uváděna do provozu po jednotlivých etapách, přičemž poslední a finální termín uvedení do provozu bylo 27. 7. 2023. Doba výstavby trvala 999 dní.

Odkaz na mapu

Na trati "České Budějovice – Plzeň", Plzeň
49.734861, 13.407806
Na trati "České Budějovice – Plzeň", Plzeň
49.734861, 13.407806

Přihlašovatel:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ

Projektant:
SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Pavel Langer – odpovědný projektant

Zhotovitel:
„MTS + CHT – Uzel Plzeň, 5. stavba“
METROSTAV, a. s. – vedoucí společník
Chládek & Tintěra, a.s.

Investor:
Správa železnic, státní organizace
Statutární město Plzeň
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Spolufinancováno pomocí dotací: EU CEF – Nástroj pro propojení Evropy SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje