Region: Klatovy
Ročník:  2023
Počet návštěvníků:259
Týnec 1, Janovice n. Úhlavou
49.346470, 13.263801

Zámek Týnec, národní kulturní památka

Týnec

Fotogalerie

Hodnocení poroty

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2023 získává za přesvědčivou rekonstrukci zámecké budovy. S trochou nadsázky se dá říct, že tam kde zakládající majitel spolu s barokním architektem Giovanni Battistou Alliprandim přestal budovat, současní majitelé plynule navázali. Budova je nově vybavena citlivými autorskými detaily, ale také současnými uměleckými invencemi, které po 300 letech navazují na Alliprandiho plány, komponovat barokní prostory s velkorysým uměním.

Popis stavby

Vrcholně barokní zámek postavený architektem Giovani Batistou Alliprandim (cca 1665-1720) pro císařského komořího Maxmiliána Norberta Kolowrat Krakowského (1660-1721) na zelené louce, palác vídeňských rozměrů usazený na úpatí Šumavy patří mezi nejranější příklady vrcholně barokní rezidence v Čechách. Měřítkem i komplexním urbanisticko-architektonickým konceptem se zámek zcela vymyká z domácího českého průměru. Základním kompozičním motivem zámku je oválný sál, který dynamicky vystupuje do zahrady a je pointou celé architektonické i urbanistické koncepce. Zámek představuje jeden z prvních úspěšných pokusů o zasazení vrcholně barokní zámecké stavby do působivého krajinného rámce.

Odkaz na mapu

Týnec 1, Janovice n. Úhlavou
49.346470, 13.263801
Týnec 1, Janovice n. Úhlavou
49.346470, 13.263801

Přihlašovatel:
Zámek Týnec z.s.

Autoři architektonického návrhu a projektu:
Jan Pelánek Lazarowitz
Ing. Blanka Pelánková
Ing. Václav Vlček

Projektant:
Ing. Václav Vlček
Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o.

Zhotovitel:
LS stavby s.r.o.
Ing. Pavel Bárta – stavbyvedoucí

Obnova fasády:
LS stavby s.r.o.
ŠTUKO ARS s.r.o.
Petr a Václav Fleisigovi

Kamenické práce:
NEGEBU, s.r.o.
rodina Šindelářových

Kovářské práce:
Jan Helíšek ze Strašína u Sušice

Restaurování maleb:
akad. malířka Renata Drahotová
akad. malíři Pavel Žilák

Investor:
soukromá osoba

Spolufinancováno z dotačních programů: Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR – operačního programu IROP: „Revitalizace vybraných památek“

 

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje