Region: Nýřany
Ročník:  2016
Počet návštěvníků:14
E49, Chotíkov
49.801999, 13.2960795

ZEVO Plzeň

Chotíkov

Fotogalerie

Popis stavby

Moderní a netradiční architektonické a designové řešení stavby ZEVO Plzeň je představováno tvarem a hmotovým uspořádáním budovy hlavního stavebního objektu. Hmota výrobního objektu z vnějšího prostoru působí jako celek. Hlavní stavební objekt ZEVO Plzeň tvoří monoblok sestavený z jednotlivých stavebních objektů dle technologického zařízení. Bunkr na svoz komunálního odpadu, dále navazuje objekt Kotelny a následují objekty Sklad škváry, Čištění spalin a Komín. Při jižní straně tohoto monobloku jsou dále situovány objekty Provozní budova, Strojovna, Chemická úpravna vody, Úpravna technologických odpadních vod, Pomocné provozy. K severní straně bunkru pak přiléhá objekt Čerpací stanice a Sklad extralehkých topných olejů.

Stavba ZEVO Plzeň a především technologie instalovaná uvnitř objektu představuje pro Plzeňský kraj naprosto jedinečné zařízení, které umožňuje moderní způsob nakládání s komunálními odpady, vznikajícími v rámci Plzeňského kraje a jejich přeměnu na využitelnou energii v podobě elektrické energie a horké vody.
ZEVO Plzeň je pevnou součástí Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje a svým zaměřením napomáhá plnit podmínky pro nakládání s odpady, ke kterým se Česká republika zavázala při vstupu do EU.

Odkaz na mapu

E49, Chotíkov
49.801999, 13.2960795
E49, Chotíkov
49.801999, 13.2960795

Získaná ocenění

Projektant:
Akademický arch. Ing. Petr Nesládek, BANKOVNÍ STAVBY a.s.

Zhotovitel:
Generální zhotovitel díla do 16. 5. 2016 – ČKD PRAHA DIZ a.s.,
Dokončení stavební části díla po 16. 5. 2016 – METROSTAV a.s.

Investor:
Plzeňská teplárenská a.s.

Informace o právě probíhajícím ročníku na stavbarokupk.cz

Kontakt pro přihlašovatele

Ingrid Havránková
tel.: 725 745 788
e-mail: ingrid@stavbarokupk.cz

Kontakt pro média

Hana Kulawiaková
tel.: 606 665 771
e-mail: hana@stavbarokupk.cz

Radka Šmídlová
tel.: 730 848 412
e-mail: radka@stavbarokupk.cz

Webdesign: No Limit Studio s.r.o.
© 2024 Mapa Stavby roku Plzeňského kraje